موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟

مدیران خودرساز ایرانی از مدیران خودرو ساز امریکایی و اروپایی چه می آموزند ؟

ده آموزه مدیریتی از فیلم “فورد در برابر فراری٢٠١٩ ”

فیلمی که درسایه رقابت دو خودروساز «فورد و فراری»  ١٠ آموزه مدیریتی به ما می آموزد:

۱-ناتوانی مدیریت تولیدانبوه خودروساز امریکایی درمقایسه بامدیریت تولید اندک ایتالیایی اما با کیفیت.

۲- موفقیت کارتیمی فورد درمسابقات “ اتومبیلرانی لمانز” دررقابت باکارتیمی رقباء؛ به سبک رهبری ومدیریت وابسته است.

۳- مدیران امریکایی باهلیکوپتر برای شام به رستوران میروند و مدیران ایتالیایی چای عصرانه را، بامهندسین شان می‌خورند.

۴- در زمانیکه کشورها درگیرآینده ‌صنعت خودرو خود هستند، سینما تصویری از راهبری مدیریت فورد و مواجه‌ بارقیب قدرتمند “فراری” نشان میدهد تاجهان رابه یاد دوران طلایی این صنعت  بیندازد.

۵-مبارزه فورد با فراری مقایسه شرکتی با تولید انبوه، قیمت کمتر(دستمال کاغذی) درمقابل تولیدکمتر و قیمت بالاترشرکت فراری(الماس) نشان میدهد.

۶-باپول وسرمایه نمیشود پیروزی را خرید؛ تنها میتوان تیم“مشتاق به پیروزی”را تشکیل داد.

۷-فیلم فورد در برابرفراری؛ بدون آنکه کسی را ناراحت کند حرف خود را میزند: “مدیریت+چشم انداز+ تیم= پیروزی“ است.

۸-مدیریت درشرایط انحصار وحمایت کور، نمیتواند نقش مدیران رقابتی خودروسازی شبیه ” فراری” را بازی کند.

۹-جوهره فیلم رقابت دو نگرش خودروسازی است که تصویر آنرا درمسابقه واقعی اتومبیلرانی می‌بینیم نه در تیراژ تولید خودرو.

١٠-مدیران خودروساز ایرانی:  ازمدیران امریکایی تنها “تیراژه تولید”  را  آموختند؛

از مدیران اروپایی  “ عدم تعهد به شرایط فروش  به موقع و واگذاری خودرو ”

و از مدیران خودروساز آسیایی  فقط “پوشیدن لباس فرم تک رنگ”

و از مدیران خودرو ساز امریکای لاتین“مصاحبه وسخنرانی رسانه ای” را

و از…………..!!!

 

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=253

نظرات کاربران :

دیدگاه شما