چرا کسب و کارهای کوچک و متوسط شکست میخورند؟

مسایل و مشکلات درون بنگاهی، نقش اصلی در شکست شرکتها دارند.

مهم‌ترین دلیل شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط ،SME ها:

اول ٣٩٪؜ بدلیل فضای نامناسب کسب و کار.

دوم ٢٩٪؜بدلیل مشکلات ناشی از تامین مالی.

سوم ٢٧٪مشکلات و معضلات کسب و کارهای کوچک متوسط  متاثر از، شرایط درونی بنگاه و شرکت است .

؜ منبع تحقیقات Graw-Hill

دکتر مهرداد مظفری

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=98

نظرات کاربران :

دیدگاه شما