سه پرسش اساسی اقتصاد،روانشناسی/مدیریت

١-چرا انسانها شکست میخورند؟ ٢- چرا شرکت ها/ کسب و کارها شکست میخورند؟ ٣- چرا ملتها شکست میخورند؟

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=9

نظرات کاربران :

دیدگاه شما