رهبران و مدیران و مربیان برای راهبری و مدیریت پیروان ،کارکنان ، بازیکنان خود باید ۳ ق یکسو و یک جهت داشته باشند

قول (کلام و زبان)

قلم( برنامه و امضاء )

قدم (اقدام و عمل)

عموما برخی رهبران و مدیران آنچه میگویند را عمل نمی‌کنند

یا

آنچه عمل می‌کنند را دربرنامه هاشان ذکر نکرده اند.

شنیده اید که برخی رهبران رفتار شان ، گفتارشان را تایید نمیکند

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=502

نظرات کاربران :

دیدگاه شما