دوستی دلیل شکست یا موفقیت انسانها در زندگی و شکست کسب و کار ها است

شاید تعجب کنید پیروزی انسانها و موفقیت کسب و کارها وابسته به سطح دوستی آنهاست.

ارسطو معتقد است رابطه دوستانه بر سه دسته تقسیم بندی میکند: ۱-رابطه برای لذت و تفریح (Pleasure) :

اولین سطح دوستی برای کسب لذت و تفریح است که انسانها انتخاب میکنند.

۲- دومین سطح دوستی ،رابطه برای سود و منفعت (Profit) است. مراقب باشیم،واحد رفاقت نشه ،منفعت بر ثانیه.
۳-دوستی مبتنی بر رشد و فضلیت،سومین سطح دوستی و رابطه است.

مهمترین نوع رابطه که باعث تعالی و موفقیت انسان است دوستی مبتنی بر رشد و فضیلت است چراکه هم دونوع دوستی قبلی را در خود دارد بلکه منجر به توسعه و رشدقابلیت ها و فضلیتهای انسانی و رفتاری میشود. انسان بایستی هم دوستانی داشته باشد برای کسب لذت و خلق منفعت و هم اینکه دوستانی که باعث رشد توانمندی ها و قابلیت ها شوند.

شکست کسب وکار ها، هم شبیه به انسانها وابسته به سطح تعامل و دوستی آنهاست. سه سطح تعامل در کسب و کار وجود دارد: رقبا، شرکا و همکاران ،که دال مرکزی اش باز هم واژه دوستیه .

رقبا هوشمند منشا رشد کسب و کار هستند،در فوتبال ،پرسپولیس و استقلال همیشه رقیب هم دیگرند، بنز رقیب BMWاست :

در جشن صد سالگی BMW، شرکت بنز کارت تبریکی برای ب ام و ارسال کرد : «تبریک بخاطر ۱۰۰ سال رقابتت. ۳۰ سال اول که نبودی، حوصله‌سر بر بود»

۲-شرکائ توانمند،مهمترین عامل رشد کسب و کارها هستند مهمترین شریک کسب و کار “منابع_انسانی” HR آن شرکت هستند . موفقیت کسب و کار وابسته به بکارگیری و توسعه_منابع_انسانی HRD است

۳-همکاران:کسب و کارهای موفق در زنجیره از همکاری های مناسب قراردارد. شبکه همکاران و تقسیم کار مناسب باعث موفقیت کسب و کار ها است.

راز تعالی کسب و کارها، در شرکای توانمند، رقبای هوشمند و همکاران قدرتمند است. دلیل شکست یک کسب و کار این است که این سه سطح تعامل را نداشته باشد.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=494

نظرات کاربران :

دیدگاه شما