برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست

فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پائین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد.

مریض به دست پزشکی که تقلب میکند خواهد مرد.
خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهد شد.
‏منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده ،از دست خواهیم داد.
انسانیت به دست عالم دینی که
موفق به تقلب شده میمیرد.
عدالت به دست قاضی که موفق
به تقلب شده ضایع میشود… سقوط آموزش پرورش=سقوط یک ملت.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=47

نظرات کاربران :

دیدگاه شما