فقط با یک تاس مدیران عامل را بشناسید

برای شناسایی مدیران عامل،سخنرانی و انتصاب آنها را بررسی کنید.

? تاس ?

? ت: تصمیم اول،مدیران عامل بسیار با معنی است.
اولین تصمیم و اقدام هر مدیر عامل،اولویت مهم و نقشه راه او را نشان میدهد.
خوب منتظر باشید ببینید ساختار را تغییر میدهد، استراتژی جدید یا محصول و خدمت جدید را هدف گذاری میکند.یا کارگروه ، کمیته و … در کنار ساختار موجود،با مشاورانش برای تسریع در کارها طراحی میکند. یا ….

? ا : انتصاب و انتخاب همکارانش را دقت کنید آیا اتوبوس ?دارد؟
مناقشه برانگیزترین موضوع هر مدیر عامل جدید،این است که جه افرادی ،با چه مکانیزمی در سازمان /شرکت بکارگماری میکند.

? س: سخنرانی اول، هر مدیر عامل، شاید شنیدنی باشد، گاها قابل اتکاء ? نیست.
شاید فست فود هر مدیر عامل جهت سیری اشتهای دانستن کارکنان،در شرکت /سازمان ،همان اولین سخنرانی باشد که سیری اش ماندگار نیست.
.
هم درک اولیه را نشان میدهد و هم چشم اندازش برای تغییر ات احتمالی.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=44

نظرات کاربران :

دیدگاه شما