با تاس مدیران عامل جدید را بشناسید

برای شناسایی مدیران عامل تازه منصوب شده به سه حرف کلمه تاس دقت کنید:
ت: تصمیم اول مدیران عامل چیست؟ این تصمیم شناخت زیادی برای همکاران دارد.
ا : اولین انتصاب و انتخاب مدیران عامل چیست؟
س: سخنرانی اول مدیر عامل جدید بر چه موضوعاتی متمرکز است

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=327

نظرات کاربران :

دیدگاه شما