چرا ملتها شکست میخورند

انسانهای شکست خورده،شرکتها را ورشکست میکنند و کشورهای شکست خورده، مجموعه ای از انسانهای ناموفق است.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=322

نظرات کاربران :

دیدگاه شما