چرا شکست انسانها به شکست سازمانها و کشورها مرتبط است ؟

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=318

نظرات کاربران :

دیدگاه شما