دوره آموزشی راهبری و مدیریت کسب و کار در دوران پر نوسان بازار

دوره آموزشی در شرایط پس از کرونا

براستی در شرایط رکود و عدم تعادل بازار، چرا برخی شرکت ها و کسب وکارها ورشکست میشوند اما برخی ماندگارترند؟
دو نفر برای کوهنوردی به قله دماوند می روند یکی بر اثر مسمومیت غذایی از ادامه صعود بازمی ماند، در صورتی که هردو
نفر، یک نوع غذا استفاده کردند با وجود یکسان بودن عوامل بیرونی، بدن هر فرد یک واکنش خاصی بروز می دهد.
همچنین موضوعی را در دنیای کسب و کار میتوانید ببینید.
دو شرکت فایرستون و گودیر در صنعت لاستیک با سازماندهی، استراتژی و شباهت های بسیار زیاد، در مواجه با نوآوری فناوری لاستیک رادیال، با سرنوشت متفاوتی مواجه شدند ،گودیر خودش را با فناوری جدیدسازگار کرد، اما فایرستون نتوانست خود را تغییر دهد ورشکست شد.

                                            هر دو نی خوردند از یک آبخور       این یکی خالی و آن پر از شکر

همه کسب و کارها با دو نوع مسئله گرانشی و لنگری مواجهند:
مسایل گرانشی به مشکلاتی در محیط کسب وکار هر کشور تاکید دارد که قابل حل نیستند مدیریت بنکاه باید آنها را بعنوان
محدودیت های کسب و کار بپذیرد .
اما مسایل لنگری در کسب و کار حوزه تمرکز و توجه مدیران کسب وکار باید باشد. مسایلی است که در سطح بنگاه قابل حل و فصل و قابل تدبیر است.
بررسی های نشان میدهد که مدیران شرکتهای ورشکسته درصد ۷۰ از وقت و توان خود معطوف به مشکلات گرانشی میکنند و از حل همه مسایل لنگری کسب وکار ناتوان میشوند.
ماندن یا نماندن کسب و کارتان، یک انتخاب درونی است تا یک جبر بیرونی. ما در این دوره برای انتخاب بقا و ماندگاری کسب و کارتان ایده هایی مناسب داریم.
در “دوره مدیریت کسب وکار در رکود ” به بررسی و بیان دونوع مشکل گرانشی و لنگری در کسب وکارها خواهیم پرداخت
تا راز ماندگاری تان را کشف کنیم .
ما بایستی برای بقا ء کسب وکار تلاش کنیم و الا مرگ خودش مار ا در آغوش میگیرد. حیات نیازمند جنگندگی است اما مرگ تسلیم میخواهد.

مخاطب این دوره، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره شرکت ها ، مدیران ارشد و کارشناسان شرکتها هستند .

              باران که در لطافت طبعش خلاف نیست                       در باغ لاله روید و در شوره زار خس

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=302

نظرات کاربران :

دیدگاه شما