نظرسنجی شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط

منابع مالی و نبود تحقیقات بازار در اکثر دلایل بحران شرکتها موثرند

?در پایشی که در United Kingdom از ٣۶٠٠ واحد کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام شده است دلایل ایجاد بحران شرکتها عبارتند از:
?منابع مالی ناکافی
?نبود تحقیقات بازار
?ناتوانی در مدیریت گردش نقدینگی
?شکست در برآورد دقیق و کنترل هزینه ها
?برنامه ریزی نامناسب وًنامتناسب
?بدتر شدن وضع اقتصادی و شدت رقابت

حتی در تجربه های ناموفق کسب و کار های غیر ایرانی؛ وزن و اهمیت “منابع مالی” عامل اصلی در شکست شرکتها تلقی میشود.

 که در اروپا منابع مالی،ارزان و دسترس؛هم میتواند دلایل جدی شکست استارات آپ ها و واحدهای کوچک و متوسطSME ها ، محسوب میشود.

در صورتیکه در ایران برای استارات آپ ها و SME ها، نه تنها منابع مالی گران،که حتی در دسترس هم نیست یقینا سهم بالایی در شکست شرکتها در ایران میتواند داشته باشد.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=28

نظرات کاربران :

دیدگاه شما