چه کسب وکارهایی بعد از بحران کرونا ۲۰۲۰ زنده می‌مانند

کسب و کارهایی که راه نجات را در درون میجویند بعد از بحران اقتصادی ۱۳۹۹ آنها را ملاقات خواهیم کرد.

 

 

همه کسب وکارهای(تجاری وتولیدی)درمعرض عوارض ویرانگر بحران و رکود ناشی ازکرونا ١٣٩٩ در سال قراردارند.

مشخصات شرکتهایی که درطول بحرانهای اقتصادی و یا افت شدید گردش مالی دوام آورده و پس ازبحران زنده بیرون می‌آیند؛ بدانید:

۱-شانس بقاءشرکتهای سهامی خاص  بیش ازشرکت های سهامی عام است.

۲-کسب وکارهای توانادرخلق اهرم مالی.(مدیرمالی تیزبین مثل طلاست)

۳-شرکتهای صاحب استراتژی تغییر واقدام  اقتضایی.

۴-شرکتهای بارویکردحفظ کارکنان وتغییرقراردادهای استخدامی وتعدیل نسبی سرمایه انسانی.

۵-شرکتهای باسیاستگذاری تمرکززدایی وتوسعه زنجیره ارزش.

۶-کسب وکارهایی بامدیریت بدهی موفق وخودداری ازتعطیلی خط تولیدیاخدمت.

اما پیشنهاد راه نجات به زبان مولانا در بیت زیر است :

مرغ خویشی صید خویشی دام خویش

صدر خویشی فرش خویشی بام خویش

به بیانی راه بهبود کسب و کار و اصلاح در شرایط پسا کرونا در داخل کسب و کارها یافت میشود نه انتظار حمایت تنها از محیط..

مهردادمظفری

 

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=262

نظرات کاربران :

دیدگاه شما