تحلیل فیلم اتاق سهام

فروشدگان سهام در بازار به هر روی سعی در فروش دارند .

چراشرکتها شکست میخورند؟

رونوفیلم

اتاق سهام

فیلمی است که به موضوع اقتصاد وبورس وفروش سهام می‌پردازد.

داستان دانشجویی ترک تحصیلکرده وباهوش ؛که مشتاق کسب پول زیاددرمدت اندک است. پدر”ست دیویس” یک قاضی  سختگیره،که باترک تحصیل پسرش مخالف است.

مانندجامعه  مببینیم که این شخصیت،تحصیل رابه امیدکسب پول بیشتر،دربازارترک می‌کنند.

دیویس باانگیزه بدست آوردن پول واحترام پدربه  موسسه  معاملات سهام جی.تی مارلین می‌پیوندد

وسریع رشدمیکنداما آنهاسهام شرکتهای کاغذی رامی فروشند وکلاهبردای مدرن انجام میدهند.

واین دستمایه تحلیل وارزیابی میشود.

آموزهای جالبی فیلم دارد:

فروشندهای قوی است که به یک آدم بی دندان،آدامس بادکنکی بفروشد.

شرکت مابجای استخدام دلال های دیگر شرکتها، دلال پرورش میدهیم.

مابرنده استخدام میکنیم،سربازنمیخواهی که  به فکرمرخصی و… باشد.ژنرال مهاجم میخواهیم.

درهررابطه باخریدارومشتری‌تان،یاشماسهام‌تان را می‌فروشیدیامشتری بهانه ای برای نخریدن رابه شمامیفروشد.

به زنهاسهام نفروشیدجون ریزبین هستندو..ومشتری هارو  سنگ نکنیدکه نتوانیم دوباره  به سهام بفروشیم.

شرکت“جی تی مارلین”  که بدل  شرکت  “جی پی مورگان” بود درنهایت ورشکست شد.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=243

نظرات کاربران :

دیدگاه شما