۹ آموزه شرکت نیسان برای صنعت خودرو در ایران

اولین آموزه برجسته طرح نجات(سه ساله) نیسان NRP3 این است که نگاه همزمان به کاهش هزینه و توسعه محصول داشت، گرچه بسیار سخت و پیچیده بوده اما به همان اندازه کارساز است.

دومین ویژگی، رهایی از تله سنت ژاپنی کیروتسو است. کی رتسو همان روابط سنتی در تامین کنندگان است که نظامی برای محاصره سهام شرکت خودرو ساز از ورود و خرید آن توسط سایرین ایجاد میکند. شبیه به کاری که برخی قطعه سازها، سهام ایران خودرو و سایپا را با واسطه و بی واسطه مالک شدند و این کیرتسو در ژاپن باعث گرانی قیمت قطعات و بلعیدن میزیت رقابتی قیمت  نیسان در جهان شد.

سومین مشخصه، اعتقاد به سندرم مدیران عامل مریخی است (البته من اینکه «وزیر صمت بر انتخاب فردی غیر از خانواده صنعت خودرو برای مدیرعاملی ایرانخودرو  اقدام کرد» را میپسندم، هرچند این اقدام بهتنهایی موثر نیست.

چهارمین ویژگی، شکستن  سنت تابو یعنی تعدیل نیرو در ژاپن در حجم و گستره جهان بود.

نکته پنجم این است که راهحلها کنار مسائل هستند، نه خیلی دور از آنها.مدیر عامل نیسان تمام طرح نجات را از خود نیسانی ها، استخراج کرد.

راهحل ششم، پذیرش احساس اضطرار و خطر سقوط و هفتمین راهحل نیز درک روشن از سود و سهم بازار بود.

هشتمین اقدام به اجرای راهحلهای درونزا و برونزا در جهت احیای شرکت برمیگشت.یعنی هم به حل مسایل با رقبا  و تامین کنندگان مالی و بانکها اقدام اصلاحی شد و هم در دورن شرکت انقلابی  سامان دهی شد.

آموزه  نهم نیسان که میتواند برای صنعت خودرو ایران آموختنی باشد  نیز حمایت دولتها در احیای صنعت خودرو با توجه به تجربه رنو بود.

بدین ترتیب، شرکت خودرو نیسان ۹ آموزه برای صنعت خودرو ایران به شرحی که گفته شد، میتواندداشته باشد.

 

متن کامل مصاحبه در لینک زیر قابل خواندن است  و ضمنا در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ در روزنامه دنیای خودرو چاپ شده است.

http://www.donyayekhodro.com/news/226394

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=221

نظرات کاربران :

دیدگاه شما