نسبت شکست و موفقیت در کسب و کار

 اغلب فکر میکنیم راه شکست،از راه پیروزی جداست اما افرادموفق، شکست؛را عموما مقدمه پیروزی میدانند.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=19

نظرات کاربران :

دیدگاه شما