دانشگاهها هم مثل کسب و کارها شکست میخورند؟

دانشگاه موفق بر کشف حقیقت و بیان آن متمرکز است تا سود و گسترش رشته های تحصیلی

کارل یاسپرس در کتاب”ایده دانشگاه” می‌گوید: دانشگاه بی‌اثر میشود اگر تکنولوژی بجای تئوری و داده بجای ایده ها در آن‌جای بگیرد.

دانشگاه وقتی شکست میخورد که بجای کشف و بیان حقیقیت بدنبال پرورش تکنوکرات و بورکرات، مطیع برای سازمانهای دولتی باشد.

 استادهای دانشگاه بیش از هر چیز خود را بایستی محقق و معلم بداند نه عضو یک سازمان یا کارمند دولت،که این  خود باعث، مرگ جستجو گری و تحقیق است.

 در ایران دانشگاه ها در یک دوره کوتاه از نظر کمی به شدت افزایش یافتند مانند دانشگاه هایی آزاد اسلامی ، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و… همه و همه در توانمندسازی و مهارت زایی دانشجویان کاملا موفق نبودند و امروز برای جلب دانشجو به آگهی های رسانه ای و … روی آورده اند.

جالب اینکه تعداد دانشگاه های ایرانی از کشوری مثل چین نیز بیشتر شده،  به شکلی که تعداد دانشگاه های ایران پنج برابر کشورهای پیشرفته جهان  شده است.

 در این هنگام بازار کار به دنبال فارغ التحصیل،با مهارت، با انگیزه،اهل کار تیمی،توانا در نوآوری که توان حل مشکلات تولید و خدمات را دارد و از سویی دیگر برخی دانشگاهها ،”پراید” برای بازار کار  پیشنهاد میکنند.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=180

نظرات کاربران :

دیدگاه شما