چرا شرکتها شکست میخورند؟

۱-نداشتن صبر در مواجه با مشکلات کار.

۲-مدیریت و رهبری ضعیف

۳-سرمایه ناکافی

۴-انتخاب مکانی اشتباه

۵-نداشتن برنامه راهبردی

۶-تمرکزبر رشد سریع

۷-نداشتن وبسایت و سطح تماس با جامعه.

 

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=14

نظرات کاربران :

دیدگاه شما