دلایل شکست کسب و کارهای ایرانی و خارجی 

راز ماندگاری و احیاء کسب و کارها

دلایل شکست کسب و کارهای ایرانی و خارجی 

رادیواقتصاد

برنامه رویش

دلایل شکست کسب و کارهای ایرانی و خارجی

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=138

نظرات کاربران :

دیدگاه شما