‎چرا ملتها شکست میخورند؟

کتاب چراملتها شکست میخورند به بررسی دلایل رشد و توسعه برخی کشورها می پردازد

عجم_اغلو و رابینسون کیفیت نهادهای سیاسی را در توسعه کشورها موثر میداند.این کتاب عواملی مثل جغرافیا، آب‌وهوا، فرهنگ را به عنوان عواملی که ملت‌ها را به فقیر و غنی تقسیم کنند، ردمی‌کنند.

در عوض موسسات سیاسی و اقتصادی که برآمده از خود ملت‌ها هستند را عامل پیشرفت اقتصادی می‌داند.

این کتاب حکومت‌ها را به دو دسته مشارکتی (Inclusive) وانحصاری (Extractive). در حکومت‌های مشارکتی موسسات اقتصادی و سیاسی به‌جای این‌که مشارکت در امور اقتصادی را محدود به عده‌ای معدود از خواص و سازمان‌های دولتی نمایند، باعث تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی می‌شوند.

این امر مستلزم وجود قانون و ضوابط قوی در رابطه با حق مالکیت خصوصی، حاکمیت بیطرفانه قانون، خدمات همگانی با امکان تبادل و قراردادهای عادلانه، امکان ورود شرکت‌های جدید به بازار و دولتی که خواهان ودارای قابلیت اجرای این شرایط و پیش نیازها باشد است

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=12

نظرات کاربران :

دیدگاه شما