قلم سفید، قدم سیاه به چه معنایی است ؟

قلم سفید، قدم سیاه به چه معنایی است ؟

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۴۰۱
موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟
ده آموزه مدیریتی از فیلم تحسین شده “فورد در برابر فراری ٢٠١٩ ”

موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟

مدیران خودرساز ایرانی از مدیران خودرو ساز امریکایی و اروپایی چه می آموزند ؟

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۴۰۱
تحلیل فیلم اتاق سهام
بازار سهام،در اسارت شرکتهای کاغذی

تحلیل فیلم اتاق سهام

فروشدگان سهام در بازار به هر روی سعی در فروش دارند .

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۴۰۱
ریزش تا رویش دوباره، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸
افزایش ارزش سهام شرکتها از طریق بهبود کارایی کارکنان و کاهش هزینه ممکن شد.

ریزش تا رویش دوباره، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸

فیلم مردان شرکتی،روایت زندگی دوباره پس از رکود، وتعدیل کارکنان با شرایط سخت راتصویر میکند.

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۴۰۱
چرا انسانها، در شرکتهای شکست خورده، پیروز نمی‌شوند؟
فیلم MARGINAL CALL روایت اقدامات نادرست،کاهش هزینه نیروی انسانی در شرایط رکود است

چرا انسانها، در شرکتهای شکست خورده، پیروز نمی‌شوند؟

این فیلم تلاقی شکست یک شرکت مالی و تحقیر ارزش‌های انسانی است.

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۴۰۱
چرا شرکتها شکست میخورند؟

چرا شرکتها شکست میخورند؟

تاریخ انتشار :۱۴ بهمن ۱۴۰۱