قلم سفید، قدم سیاه به چه معنایی است ؟

قلم سفید، قدم سیاه به چه معنایی است ؟

تاریخ انتشار :۱ مهر ۱۴۰۲
موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟
ده آموزه مدیریتی از فیلم تحسین شده “فورد در برابر فراری ٢٠١٩ ”

موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟

مدیران خودرساز ایرانی از مدیران خودرو ساز امریکایی و اروپایی چه می آموزند ؟

تاریخ انتشار :۱ مهر ۱۴۰۲
تحلیل فیلم اتاق سهام
بازار سهام،در اسارت شرکتهای کاغذی

تحلیل فیلم اتاق سهام

فروشدگان سهام در بازار به هر روی سعی در فروش دارند .

تاریخ انتشار :۱ مهر ۱۴۰۲
ریزش تا رویش دوباره، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸
افزایش ارزش سهام شرکتها از طریق بهبود کارایی کارکنان و کاهش هزینه ممکن شد.

ریزش تا رویش دوباره، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸

فیلم مردان شرکتی،روایت زندگی دوباره پس از رکود، وتعدیل کارکنان با شرایط سخت راتصویر میکند.

تاریخ انتشار :۱ مهر ۱۴۰۲
چرا انسانها، در شرکتهای شکست خورده، پیروز نمی‌شوند؟
فیلم MARGINAL CALL روایت اقدامات نادرست،کاهش هزینه نیروی انسانی در شرایط رکود است

چرا انسانها، در شرکتهای شکست خورده، پیروز نمی‌شوند؟

این فیلم تلاقی شکست یک شرکت مالی و تحقیر ارزش‌های انسانی است.

تاریخ انتشار :۱ مهر ۱۴۰۲
چرا شرکتها شکست میخورند؟

چرا شرکتها شکست میخورند؟

تاریخ انتشار :۱ مهر ۱۴۰۲