قدرت ، به اندازه توانش برای اعمال نفوذ، امکان سقوط می آفریند

مدیران قدرتمند ، بیش از دیگران در توهم پایداری و ثبات هستند

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=518

نظرات کاربران :

دیدگاه شما