سندرم لیوان خالی

اینکه ما به نیمه پر تمرکز می کنیم یا نیمه خالی بماند .

این پدیده ساده فیزیکی آموختنی های زیادی برای رهبران و مدیران و همه ما دارد.

اینکه ما به اندازه نیمه خالی مان ، در خطر حذف و سوختنیم.

خودمان را لبریز از خرد و عشق و آگاهی و … کنیم تا زیستی جاودانه تر داشته باشیم.

 

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=514

نظرات کاربران :

دیدگاه شما