تنها مانع و محدودیتی که برای رسیدن ما به اهداف‏مان وجود دارد، قدرت تخیل ما است.

واژه‏ «غیرممکن» را افراد ضعیف و تنبل به کار می‏برند که از چالش و پیشرفت واهمه دارند. اگر کسی نسبت توانمندی‏های خود تردید دارد و فاقد اعتماد به نفس است، مسیر موفقیت و تعالی را گم می‏کند و به اهداف خود نخواهد رسید.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=438

نظرات کاربران :

دیدگاه شما