پویش شماره ۲

مهمترین موانع رونق کسب وکار در ایران (بدون توجه به تحریم)

  • عدم ثبات برخی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار (۴۱%)
  • فساد و سوء استفاده از مقام و جایگاه اداری در برخی دستگاه های اجرایی (۲۴%)
  • نوسانات و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات (۱۷%)
  • موانع فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها در دستگاههای اجرایی (۱۰%)
  • دشواری در جذب تسهیلات از بانک ها (۷%)
Loading ... Loading ...