درباره رونو

شرکت ها پدیده قرن بیستم در ساختار دهی و سازماندهی انسان ها به منظورحرکت در مسیر تحقق اهداف و ارضا نیازهای آنان به شمار می روند . شرکت ها مانند انسان ها ، دارای منحنی عمر (کودکی ، بلوغ و مرگ) هستند ، لذا موفقیت و شکست شرکت ها به اندازه انسان ها مهم و قابل بررسی است. اکثر مطالعات و بررسی ها بر تعالی و موفقیت کسب و کارها متمرکز است ، لیکن ما خود را به جستجوی دلایل سقوط و ناکامی و ورشکستگی به منظور ارایه راه حل ها پایبندیم.

پرسش اصلی رونو این است : چرا شرکت ها / کسب و کارها/ استارت آپ ها شکست می خورند؟

بر همین مبنا ، در اینجا با “رونو” تجربیات ، آموزش ها و مطالب در این خصوص منتشر و با پویش ، پژوهش، شرح کتاب ، نقد فیلم ، پرسش و پاسخ و … به این سئوال پرداخته شود.

دلیل انتخاب نام رونو این است در یکی از سفرهای خارج از کشور، بدلیل علاقه مند به سخنرانی فردی در کنفرانس، که همه را به بهبود زیست ، ارتقا زندگی خود و دیگران دعوت می کرد. به یادگار از این فرد آفریقایی واژه “رونو” ( از کشور بورکینافاسو و از شهری بنام رونو ) به مصداق راه نو برای بیان تجربیات و آموزه ها انتخاب شده است.

دکتر مهرداد مظفری