موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟
ده آموزه مدیریتی از فیلم تحسین شده “فورد در برابر فراری ٢٠١٩ ”

موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟

مدیران خودرساز ایرانی از مدیران خودرو ساز امریکایی و اروپایی چه می آموزند ؟

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
تحلیل فیلم اتاق سهام
بازار سهام،در اسارت شرکتهای کاغذی

تحلیل فیلم اتاق سهام

فروشدگان سهام در بازار به هر روی سعی در فروش دارند .

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
ریزش تا رویش دوباره، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸
افزایش ارزش سهام شرکتها از طریق بهبود کارایی کارکنان و کاهش هزینه ممکن شد.

ریزش تا رویش دوباره، در بحران اقتصادی ۲۰۰۸

فیلم مردان شرکتی،روایت زندگی دوباره پس از رکود، وتعدیل کارکنان با شرایط سخت راتصویر میکند.

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
چرا انسانها، در شرکتهای شکست خورده، پیروز نمی‌شوند؟
فیلم MARGINAL CALL روایت اقدامات نادرست،کاهش هزینه نیروی انسانی در شرایط رکود است

چرا انسانها، در شرکتهای شکست خورده، پیروز نمی‌شوند؟

این فیلم تلاقی شکست یک شرکت مالی و تحقیر ارزش‌های انسانی است.

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
چرا شرکتها شکست میخورند؟

چرا شرکتها شکست میخورند؟

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست
یکی از استادان دانشگاه در آفریقای جنوبی:

برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست

فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پائین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد.

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
‎چرا ملتها شکست میخورند؟

‎چرا ملتها شکست میخورند؟

کتاب چراملتها شکست میخورند به بررسی دلایل رشد و توسعه برخی کشورها می پردازد

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹