دلایل شکست کسب و کارهای ایرانی و خارجی 

راز ماندگاری و احیاء کسب و کارها

دلایل شکست کسب و کارهای ایرانی و خارجی 

رادیواقتصاد

برنامه رویش

دلایل شکست کسب و کارهای ایرانی و خارجی

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

نظرات کاربران :

دیدگاه شما